Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Tin chi tiết

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Việt Nam lần thứ V - 2024 nhiệm kỳ VI (2018-2023)

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2024-2029), vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2024, hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Việt Nam lần thứ V - nhiệm kỳ VI (2018-2023) đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự chủ trì của Chủ tịch Lê Đăng Xu.

Hội nghị lần này thông qua các nội dung văn kiện Đại hội bao gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VI (2018-2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2024-2029); Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ VI; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ VI; Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung nhiệm kỳ VII; Báo cáo hội viên Liên đoàn địa phương; Phương án nhân sự và đại biểu tham dự Đại hội nhiệm kỳ VII cùng các vấn đề khác.

 

Cùng với các báo cáo nhiệm kỳ VI (2018-2023), Văn phòng Liên đoàn đồng thời báo cáo sơ bộ kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, toàn thể lắng nghe báo cáo, trao đổi và tham gia đóng góp ý kiến dựa trên tinh thần xây dựng tích cực cho sự phát triển của Cầu lông Việt Nam. Văn phòng Liên đoàn ghi nhận và tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI, chuẩn bị hồ sơ thủ tục trình Bộ Nội vụ xin phép tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2024-2029) theo quy định.

 

Với việc chuẩn bị kỹ càng và đầy đủ các nội dung dự thảo văn kiện tài liệu, hội nghị đã thống nhất cao với các báo cáo và đặc biệt công tác chuẩn bị nhân sự, đại biểu chính thức cũng như Đại biểu khách mời tham dự Đại hội. Ban chấp hành đã thống nhất uỷ quyền cho Ban Thường vụ, thường trực Liên đoàn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt cho phép tổ chức Đại hội dự kiến vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2024.

 

 

 

Các file đính kèm

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ