Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Thông tin sự kiện

 

LỊCH THI ĐẤU

 

GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2012

-     TRANH CÚP LINING LẦN THỨ I -

 

 

Thời gian: từ ngày 5 đến ngày 9/11/2012

Địa điểm: nhà thi đấu Thể thao Hải Dương

 

 

 

Mã số trận đấu:

 

Nội dung

Mã số trận đấu

Đơn nam

101-116

Đơn nữ

201-216

Đôi nam

301-316

Đôi nữ

401-416

Đôi nam nữ

501-516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Thời gian:

Ngày 5/11/2012

Buổi tối: 19h00 Lễ khai mạc

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đôi nam nữ

20h00

501a

502a

505b

2

Đôi nam nữ

Đơn nam

20h30

506b

 

 

 

101a

102a

3

Đơn nam

Đôi nữ

21h00

101b

102b

 

 

 

401a

4

Đôi nữ

21h30

402a

401b

402b

Ngày 6/11/2012

Buổi sáng: 8h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đơn nữ

8h30

201a

202a

205b

2

Đơn nữ

Đôi nam

9h00

206b

 

 

 

305a

306a

3

Đôi nam

Đôi nữ

9h30

305b

306b

 

 

 

403a

4

Đôi nữ

10h00

404a

403b

404b

Buổi tối: 19h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đôi nam nữ

19h30

503a

504a

501b

2

Đôi nam nữ

Đơn nam

20h00

502b

 

 

 

103a

104a

3

Đơn nam

20h30

103b

104b

 

4

Đơn nữ

21h00

203a

204a

 

5

Đơn nữ

21h30

201b

202b

 

Ngày 7/11/2012

Buổi sáng: 8h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đơn nữ

Đôi nam

8h30

205a

206a

 

 

 

301a

2

Đơn nữ

Đôi nam

9h00

203b

204b

 

 

 

302a

3

Đôi nam

9h30

301b

302b

 

4

Đôi nữ

10h00

405a

406a

 

5

Đôi nữ

10h30

405b

406b

 

Buổi tối: 19h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đôi nam nữ

19h30

505a

506a

 

2

20h00

503b

504b

 

3

Đơn nam

20h30

105a

106a

 

4

21h00

105b

106b

 

5

Đôi nam

21h30

303a

304a

 

6

22h00

303b

304b

 

Ngày 8/11/2012

Buổi sáng: 8h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đôi nam nữ

8h30

513

514

 

2

Đơn nam

9h00

113

114

 

3

Đơn nữ

9h30

213

214

 

4

Đôi nam

10h00

313

314

 

5

Đôi nữ

10h30

413

414

 

Buổi tối: 19h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đôi nam nữ

19h30

515

 

 

2

Đơn nam

20h00

115

 

 

3

Đơn nữ

20h30

215

 

 

4

Đôi nam

21h00

315

 

 

5

Đôi nữ

21h30

415

 

 

Ngày 9/11/2012

Buổi tối: 19h30

Số TT

Nội dung

Thời gian

Mã số trận

1

Đôi nam nữ

19h30

516

 

 

2

Đơn nam

20h00

116

 

 

3

Đơn nữ

20h30

216

 

 

4

Đôi nam

21h00

316

 

 

5

Đôi nữ

21h30

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết của sự kiện


Các sự kiện khác

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ