Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Chi tiết của thư viện ảnh

Một số hình ảnh của giải vô địch cá nhân toàn quốc - tranh giải Yonex Sunrise 2019


Vụ trưởng Vụ TTTT cao II - Nguyễn Trọng Hổ cùng đại diện nhà tài trợ trao thưởng cho các VĐV nội dung đơn nam
 
 
 
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Nai - Ông Nguyễn Xuân Thanh cùng đại diện
nhà tài trợ trao thưởng cho các VĐV ở nội dung đơn nữ 
 
 
 
Tổng thư ký Lê Thanh Hà cùng đại diện nhà tài trợ trao giải thưởng cho các VĐV ở nội dung đôi nam  
 
 

 Đại diện lãnh đạo cùng nhà tài trợ trao thưởng cho các VĐV ở nội dung đôi nữ 
 
 

 Đại diện lãnh đạo cùng nhà tài trợ trao thưởng cho các VĐV ở nội dung
đôi nam nữ 
 

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ