Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Chi tiết của thư viện ảnh

Một số hình ảnh của buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Liên đoàn Cầu lông VN-Công ty Kason Hàn Quốc

 Đại diện lãnh đạo Kason - Kotra Hàn Quốc và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cùng 4VĐV
 
 
 
4 vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia 
 
 
 
 Đại diện lãnh đạo các bên: Công ty Kason - Kotra Hàn Quốc và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam
 
 
 
 
 Lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và lãnh đạo Kason ký kết hợp đồng tài trợ 
 
 
 

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ