Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Chi tiết của thư viện ảnh

Một số hình ảnh Hội nghị BCH Liên Đoàn Cầu lông Việt Nam nhiệm ký V - 2014

Hội nghi BCH Liên Đoàn Cầu lông Việt  Nam nhiệm ký V - 2014
 
 Tổng cụ trường TCTDTT Vương Bích Thắng đến dự và phát biểu tại Hội nghị
Chủ Tịch Liên Đoàn Cầu lông Việt  Nam Lê Đăng Xu phát biểu tại hội nghị
 
 
 TTKLiên Đoàn Cầu lông Việt  Nam Lê Thanh Sang báo cáo tổng kết năm 2013
và phương hướng nhiệm vụ 2014
 
Ông Lê Thanh Hà Trưởng Bộ môn Cầu lông Tổng cục TDTT đóng góp ý kiến tại hội nghị
  Ông Lê Quý Đôn PCT Liên Đoàn Cầu lông Việt  Nam Chủ Tịch Liên Đoàn Cầu lông Hà Nội
đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Ông Lê Tấn Đạt PCT Liên Đoàn Cầu lông Việt  Nam đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
 

Ông Ngũ Duy Anh Vụ Trưởng Vụ công tác học sinh viên - Bộ Giáo dục & Đào tạo
đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
VBF

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ