Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Chi tiết của thư viện ảnh

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI (2018-2023)

 Chúc mừng Ban chấp hành mới ra mắt và nhận quà Đại hội  
 
 
 
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 
 
 
 
  Chủ tịch Lê Đăng Xu tặng quà cho Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Thanh Sang 
 
 
 
 Chủ tịch Lê Đăng Xu tặng quà Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng 
 
 
 
 Phó Chủ tịch Lê Tấn Đạt điều hành Đại hội
 
 
 
Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Thanh Sang phát biểu  
 
 
 
 Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng phát biểu tại Đại hội
 
 
 
 Chủ tịch Lê Đăng Xu trao tặng bằng khen và hoa cho các cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ V
 
 
Ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ TTT cao II
trao hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Cầu lông Việt Nam trong nhiệm kỳ V  
 
 
 
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ