Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Tin chi tiết

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ VI (2018-2023)

Vào 8:30 sáng ngày 02 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Lê Đăng Xu đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Việt Nam lần thứ 2 diễn ra tại Đà Nẵng. Với số lượng 14/17 uỷ viên Ban chấp hành có mặt tham dự, hội nghị được đánh giá thành công tốt đẹp.

 

Sau Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu lông Việt Nam nhiệm kỳ VI (2018-2023), hội nghị BCH lần thứ nhất vào ngày 28/10/2018 tại Hà Nội đã bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn và hội nghị BCH lần thứ hai vào ngày hôm nay với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018
3. Dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành
4. Dự kiến phân công nhiệm vụ và thành lập các Ban chức năng
5. Dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng
6. Dự thảo Quy chế Tài chính 
7. Hợp tác thương mại truyền hình các sự kiện Cầu lông Việt Nam
8. Các vấn đề khác

 

Tinh thần Hội nghị đã diễn ra rất sôi nổi, nhiệt tình qua đóng góp ý kiến của các uỷ viên trên cơ sở các báo cáo và các Dự thảo đề cập ở trên. Chủ tịch Liên đoàn Lê Đăng Xu đã lắng nghe và ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp tích cực của các uỷ viên và sẽ chỉ đạo văn phòng Liên đoàn bổ sung, chỉnh sửa nhằm đảm bảo các nội dung chặt chẽ theo quy định. Qua mỗi kỳ họp, Chủ tịch Liên đoàn mong muốn Ban chấp hành đoàn kết, gắn bó và luôn có những ý kiến đóng góp tích cực để phát triển sự nghiệp Cầu lông Việt Nam bền vững.

Với số lượng BCH tinh gọn, Chủ tịch Liên đoàn hy vọng các uỷ viên tham gia đầy đủ vào các kỳ họp theo quy định Điều lệ hoạt động của Liên đoàn. Kết thúc hội nghị, thay mặt BCH Chủ tịch Lê Đăng Xu gửi lời cảm ơn tới Công ty TNHH MTV Ẩm Thực Trần đã đồng hành cùng Văn phòng Liên đoàn tổ chức thành công hội nghị BCH lần thứ hai tại Đà Nẵng.


 

 

Các file đính kèm

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ