Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Tin chi tiết

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III năm 2020 tại Quảng Nam

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Việt Nam lần thứ III năm 2020 đã diễn ra vào ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại khách sạn Mường Thanh, tỉnh Quảng Nam.

Với tổng số 10/17 ủy viên Ban chấp hành tham dự hội nghị, vắng 07 ủy viên vì lý do công tác, Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019, 2020 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tài chính năm 2019 và đến tháng 11 năm 2020, dự thảo Quy chế khen thưởng.  

 
 

Phó Chủ tịch thường trực Lê Tấn Đạt - Chủ trì hội nghị ghi nhận sự đóng góp ý kiến của các ủy viên và Hội nghị đã thông qua một số vấn đề chính như sau:  

1. Thống nhất báo cáo tổng kết công tác năm 2019, 2020 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tuy nhiên cần tập trung, chú ý:

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển phong trào sâu rộng trên toàn quốc dựa trên cơ sở các lĩnh vực: đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, tổ chức thi đấu, Cầu lông trong trường học, phổ biến hướng dẫn kịp thời những quy định về Cầu lông ngoài trời…

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức các giải đấu, bao gồm quốc gia và quốc tế.

- Động viên, khuyến khích, mở rộng hoạt động quần chúng, mở rộng các Liên đoàn thành viên.

- Triển khai kế hoạch làm việc, củng cố kiện toàn một số tổ chức Liên đoàn địa phương hoạt động yếu kém, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy lĩnh vực hoạt động trở lại.

- Thông tin đối với các Liên đoàn thành viên thực hiện chế độ báo cáo và nộp tiền niên liễm định kỳ hàng năm.

- Phối hợp với Bộ môn Cầu lông đảm bảo kế hoạch về Cầu lông thành tích cao: tập huấn các đội tuyển, thi đấu trong nước và quốc tế, chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam và Olympic Tokyo.

- Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng: HLV, trọng tài, hướng dẫn viên…

 
 
Tổng thư ký Lê Thanh Hà báo cáo tại Hội nghị 
 

2. Báo cáo tài chính:

Thống nhất và thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và đến tháng 11 năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh COVID 19 khó khăn trên toàn cầu, nguồn kinh phí tài trợ từ Yonex Sunrise năm 2020 bị cắt giảm 50%, tuy nhiên bên cạnh đó có sự đánh giá cao về công tác vận động tài trợ trong nước vẫn duy trì ổn định.

Trên cơ sở báo cáo rõ ràng và chi tiết về nguồn kinh phí tài trợ cho các sự kiện giải đấu, có thể thấy rằng tiền thưởng ở các giải đấu vẫn được duy trì và có phần tăng cao hơn so với những năm trước.

Báo cáo tài chính thể hiện nguồn thu từ việc đóng góp hội phí của các Liên đoàn thành viên năm 2019 còn rất thấp 9/38, đạt 23%.

 
 
Lãnh đạo Liên đoàn trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc năm 2019 
  

3. Về dự thảo Quy chế khen thưởng.

- Dự thảo khung một số nội dung còn sơ sài, cần chỉnh sửa bổ sung

- Nội dung Quy chế này cơ bản thông qua Ban chấp hành, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ủy viên, bộ phận thường trực văn phòng sẽ hoàn thiện, bổ sung tiêu chí rõ ràng và hình thức khen thưởng phù hợp với cấp quản lý và lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn và tiếp tục gửi qua email cho các ủy viên BCH xin ý kiến.

- Sau khi nhận được bản dự thảo đã có sự điều chỉnh, bổ sung các nội dung đề nghị các ủy viên BCH chú ý đọc lại và có phản hồi để hoàn thiện trình Chủ tịch ký ban hành.

4. Hoạt động và nhiệm vụ Ban chấp hành.

- Duy trì các kỳ họp theo Điều lệ quy định, cũng như duy trì công tác báo cáo thường xuyên giữa thường trực BCH, Văn phòng Liên đoàn và các Ban chức năng nhằm đảm bảo thực hiện, triển khai các hoạt động ngày một vững mạnh.

- Về thành viên Ban chấp hành dự hoặc không dự các kỳ họp sẽ báo cáo Chủ tịch.

- Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp, công tác vận động tài trợ tích cực của các ủy viên Ban chấp hành. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã trao bằng khen cho một số đại diện tập thể và cá nhân xuất sắc góp phần phát triển phong trào Cầu lông Việt Nam năm 2019. 

 

Lãnh đạo Liên đoàn trao bằng khen cho một số cá nhân xuất sắc năm 2019 
 
 

Các file đính kèm

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ