Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Giới thiệu về liên đoàn

Giới thiệu về Liên đoàn cầu lông

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liên đoàn Cầu lông Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môn Cầu lông, yêu thích và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển phong trào Cầu lông Việt Nam.  


 

Liên đoàn hoạt động trên phạm vi toàn quốc, trong lĩnh vực môn Cầu lông, là tổ chức thành viên của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông thế giới và Cầu lông châu Á. 

Liên đoàn chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, quản lý chuyên môn về thể dục thể thao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

 

 

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 294-CT ngày 14 tháng 08 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ). 

 

Chủ tịch: Lê Đăng Xu 

Tổng thư ký: Lê Thanh Hà 

 

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 - 4 - 37379085

Fax: 84 - 4 - 7336046

 

Email: info@vbf.net.vn

 

Website: http://www.caulongvietnam.vn

 


Giới thiệu về liên đoàn

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ